Polityka prywatności 2020-05-19T08:53:30+00:00

Polityka prywatności

Camping KamA w Tałtach informuje, że jest administratorem otrzymanych od Państwa danych osobowych.

Z administratorem skontaktować się można poprzez e-mail: camping@kama.mazury.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane na jednej z następujących podstaw, tj. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO, czyli w celach niezbędnych do wykonania umowy, jak również podjęcia na Państwa żądanie odpowiednich działań przed zawarciem umowy, realizowania ciążących na administratorach obowiązkach prawnych, ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych osób fizycznych, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów lub osobę trzecią lub też w celach, co do których wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.

Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i komornikom sądowym) w zakresie realizacji spoczywających na nich obowiązków. Dane osobowe mogą być również przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej.