Koronawirus 2020-05-19T08:50:04+00:00

Zapoznaj się z naszymi działaniami
na Campingu KamA w Tałtach
w związku z koronawirusem Covid-19.

Przeczytaj jak dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i Pracowników.

I. Pracownicy Campingu KamA i dbałość o bezpieczeństwo naszych Gości:

Szanowni Państwo w trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zapisami przygotowanych przez nas zasad:

 • wszyscy nasi Pracownicy wraz z Właścicielami dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy zgodnie z www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy
 • w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność;
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalne osłony w recepcji oraz dostępność płynów antybakteryjnych.
 • Wszyscy nasi Pracownicy stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszym obiekcie;

II. Strefy ogólne:

 • Strefy ogólne naszego campingu stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników jak i Gości (zgodnie z wytycznymi GIS https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz );
 • na terenie naszego Campingu mogą przebywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi;
 • W strefie wejścia i meldunku znajdują się środki do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami oraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk;
 • Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet publicznych na terenie campingu;
 • W strefie wejścia do toalet znajdują się środki do dezynfekcji rąk, zgodnie z zaleceniami;
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty na recepcji, stoliki w strefach ogólnych, poręcze;
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza;
 • Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu przez Kadrę Kierowniczą;

III. Strefa Recepcji:

 • W Recepcji zamontowano specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla Gości i Pracowników;
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w recepcji zapewniono dostępność środków do dezynfekcji rąk dla Gości;
 • Minimalizujemy czas jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie;
 • W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy krótkiego wywiadu o stan zdrowia Gościa. z prośbą o udzielenie rzetelnej informacji w przypadku wystąpienie podwyższonej temperatury, minimum 38℃ lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem . Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa z widocznymi objawami sugerującymi COVID-19. W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając przyczyny nie zameldowania Gościa.
 • Klucze są dezynfekowane po każdym użyciu przez Gości.
 • W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;
 • Realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie campingu.

IV. Strefa Restauracji/Baru:

 • W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze
 • Przed wejściem do lokalu, klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Będzie to możliwe dzięki specjalnie ustawionym dozownikom z płynem przy wejściu do restauracji. Na terenie lokalu również znajdować się będą specjalnie ustawione strefy, w którym będzie można dokonać dezynfekcji.
 • Wchodząc do restauracji goście muszą mieć zasłonięte nos oraz usta. Zwolnienie z tego obowiązku następuje dopiero w momencie, w którym gość zajmuje miejsce przy stoliku oraz, rzecz jasna, w trakcie konsumpcji.

V. Strefa Kids

Zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe strefy animacyjne, place zabaw i inne atrakcje dla dzieci są niedostępne.

VI. Podsumowanie

 • Szanowni Państwo, wszystkich naszych Gości i Pracowników obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych Gości jak i Pracowników;
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem:
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

CAMPING KamA ŻYCZY BEZPIECZNEGO I UDANEGO POBYTU